Igazgatók

 

Dr. Fischer Vilmos: 1955–1959

Dr. Temesi Alfréd: 1959–1969

Tardos Ivánné: 1965–1968

Bucskó Béla: 1969–1970

Fazekas Mihály: 1970–1989

Dr. Pfeiffer Ádám: 1989–1997

Pósfai Péter: 1997–1998

Molnár Zsolt: 1998–1999

Flórik György: 1999–2000

Pákó Gyula: 2000–2001

Munkácsy László: 2001–2017

Salga Imre 2017-

 

Igazgatóhelyettesek

 

Bordás Sándor: 1955–1959

Makray Ilona: 1955–1959

Ács István: 1956–1957

Tardos Ivánné: 1957–1970

Bucskó Béla: 1959–1996

Nemes János: 1959–1965

Dr. Hollós Istvánné: 1965–1983

Klima László: 1965–1968

Orosz Györgyné: 1983–1993

Pongrácz László: 1991–1994

Pósfai Péter: 1993-1997

Zsigri Ferenc: 1994–1997

Dr. Bede Gáborné: 1995–1998

Molnár Zsolt: 1998–2001

Pákó Gyula: 1998–2000

Dr. Wallnerné Zsurka Ágnes: 1999–2001

Bánki István: 2001–2003

Dr. Garam Ágnes: 2001–2017

Karkus Zsolt: 2002–2003; 2017-

Bakonyi Judit: 2003–2017

Czédulás Katalin: 2005–1015

Bakos Györgyi: 2015-

 

 

Tanárok  2005-ig (bővítés folyamatban)

 

Ács István, pedagógia, vezetőtanár, igazgatóhelyettes

Ács Zoltán, biológia–kémia, vezetőtanár

Ádám Emil, ének–zene, vezetőtanár

Angermann Ágnes, angol–orosz, óraadó tanár

Antal Lajos, olasz–magyar, tanár

Antal Zoltán, matematika, tanár

Apródi Jenő, testnevelés, tanár

Arday László, testnevelés, vezetőtanár +1hiv.

Dr. Asztalos Gyuláné, orosz, vezetőtanár

Atlasz Ilona, latin–francia–német–orosz, vezetőtanár

Badacsonyi András, laboráns

Bakonyi Judit, biológia–kémia–informatika, vezetőtanár, igazgatóhelyettes

Bakos Györgyi, francia, tanár

Dr. Balassa László, magyar–francia, vezetőtanár

Dr. Balázs Béláné, lélektan–logika, óraadó tanár

Dr. Bálint Béláné, biológia–földrajz–kémia, vezetőtanár

Dr. Bánhegyi György, görög–latin–kémia, vezetőtanár

Bánki István, magyar–történelem–latin, vezetőtanár, igazgatóhelyettes

Bárányos István, kémia, óraadó tanár

Barna Istvánné, testnevelés, vezetőtanár

Dr. Barra György, matematika–fizika, vezetőtanár

Barta Ágnes, matematika–fizika, tanár

Bartha Enikő, ének-zene, óraadó tanár

Bartha Lászlóné, testnevelés, vezetőtanár

Bazsó Júlia, magyar–angol, vezetőtanár

Dr. Bede Gáborné, orosz–latin, vezetőtanár, igazgatóhelyettes

Beke Miklós, német, óraadó tanár

Berhidai János, magyar–történelem–földrajz–pedagógia–filozófia, vezetőtanár

Berkes Gyula, rajz, óraadó tanár

Bernátné Vámosi Judit, olasz–földrajz–orosz, vezetőtanár

Bíró Ágnes, matematika, óraadó tanár

Dr. Bíró Sándor, latin–angol, vezetőtanár

Bisztray Gyuláné, dr. magyar–történelem, vezetőtanár

Blaskó János, művészi és mértani rajz–képzőművészet elmélete, tanár

Blázer Pál, gyakorlati foglalkozás–műszaki ismeretek, vezetőtanár

Dr. Blumenfeld Gyuláné, iskolapszichológus, vezetőtanár

Dr. Bódi Ferenc, történelem–földrajz, vezetőtanár

Bodó Éva, orosz–olasz, óraadó tanár

Dr. Bóna József, biológia–kémia, vezetőtanár

Bonyhádi Alajosné, gazdasági vezető

Borbás Lászlóné, matematika–fizika–ábrázoló geometria, óraadó tanár

Bordás Sándor, mennyiségtan–természettan, vezetőtanár, igazgatóhelyettes

Borhegyi Péter, történelem tanár

Dr. Borhidi Attiláné, biológia–kémia, vezetőtanár

Dr. Borissza Endre, biológia–kémia, vezetőtanár

Bors Jenő, orosz–német, vezetőtanár

Borsa Józsefné, történelem–földrajz, napközivezető

Dr. Borsányi Károly, történelem–latin, vezetőtanár

Börzsönyi Péter, angol–orosz, vezetőtanár

Brebovszky Emil, matematika–fizika, vezetőtanár

Bucskó Béla, biológia–földrajz, vezetőtanár, igazgatóhelyettes, igazgató +1

Budavári Gáborné, gazdasági vezető

Czapári Endre, matematika-fizika, vezetőtanár

Czédulás Katalin, biológia–kémia, vezetőtanár, igazgatóhelyettes

Dr. Czéh Zoltán, magyar–történelem, vezetőtanár

Czirók Ede, kémia–fizika, vezetőtanár

Csányi Lórántné, orosz–német, vezetőtanár

Császár Gézáné, gazdasági vezető

Csenkér Zoltánné, iskolatitkár

Csernák Emil, matematika–fizika, vezetőtanár

Cserni Mónika, kémia, óraadó tanár

Csipkay József, ének-zene, vezetőtanár

Csiszár Gábor, magyar–földrajz–eszperantó, tanár

Csonka István, orosz–műszaki ismeretek–gyakorlati foglalkozás, vezetőtanár

Deák Sándorné, történelem–földrajz, napközivezető

Dési Edit, orosz, óraadó tanár

Dézsi Györgyné, testnevelés, vezetőtanár

Dézsi Viktória, testnevelés, tanár

Dlustus Béla, német–angol–orosz, vezetőtanár

Dr. Dombi József, történelem–földrajz–művészettörténet, vezetőtanár

Domokos Katalin, francia–orosz, tanár

Dóra Mihályné, vezető tanító

Dr. Dömötör Ildikó, angol, tanár

Draskovits Imre, angol, tanár

Drozdy Győzőné, dr. matematika–fizika, vezetőtanár

Dudás Éva, angol–orosz, vezetőtanár

Dütsch Lívia, testnevelés, óraadó tanár

Egri Jánosné, orosz–francia, vezetőtanár

Éhik Györgyné, biológia–kémia, tanár, szakfelügyelő

Dr. Eiben Ottóné, tanító

Elekes Pál, napközivezető, tanító

Élthes Ágnes, orosz–francia, óraadó tanár

Erdélyi Károly, napközivezető, tanító

Erdős Margit, testnevelés, tanár

Erdős Rita, angol, óraadó tanár

Fáber András, magyar–francia, óraadó tanár

Dr. Fabulya Lászlóné, magyar–történelem, vezetőtanár

Dr. Fajcsek Magda, magyar–latin–orosz, vezetőtanár

Falta Zoltán, matematika–fizika, vezetőtanár

Faludi Szilárdné, történelem, vezetőtanár

Farkas Aranka, magyar, iskolapszichológus

Farkas Éva, magyar–orosz, óraadó tanár

Farkas Sándor, politechnika–műszaki ismeretek, vezetőtanár

Fazekas Mihály, történelem, vezetőtanár, igazgató

Fekete Sarolta, magyar–német–orosz, vezetőtanár

Fenyő Andor, biológia–földrajz, tanár

Dr. Fischer Vilmos, magyar–német, vezetőtanár, igazgató

Flórik György, matematika–fizika, vezetőtanár, igazgató

Forró István, történelem–magyar, vezetőtanár

Füle Károly, gyakorlati foglalkozás, óraadó tanár

Füzér Károly, magyar–latin, vezetőtanár

Füzi István, technika, óraadó tanár

Gaál Józsefné, tanító

Gábor Istvánné, latin–történelem, vezetőtanár

Gábos Adél, matematika–fizika, vezetőtanár

Dr. Gálffy Zoltánné, biológia–földrajz–kémia, vezetőtanár

Dr. Garam Ágnes, magyar–orosz, vezetőtanár, igazgatóhelyettes

Gáspár Géza, technikus

Gáspári Attila, laboráns

Géressy László, ének–zene, vezetőtanár

Gerő Igor György, orosz–magyar, vezetőtanár

Dr. Gintli Tibor, magyar–történelem, vezetőtanár

Gózon Attiláné, laboráns

Dr. Göndöcs László, matematika–ábrázoló geometria, vezetőtanár

Gróf Imre, történelem–földrajz, vezetőtanár

Gulyás Anna, kulturális antropológia, óraadó tanár

Gurin Katalin, orosz, tanár

Dr. Gyapay Gábor, történelem–latin, vezetőtanár +1hiv.

Győrög Mátyásné, dr. magyar–latin, vezetőtanár

Hack Frigyes, matematika–fizika–ábrázoló geometria, vezetőtanár

Hadas Emese, magyar, óraadó tanár

Hámori János, testnevelés, vezetőtanár

Dr. Hanák Tibor, matematika–fizika, vezetőtanár

Harkay Pál, történelem–földrajz, vezetőtanár

Hegedűs Mónika, testnevelés, tanár

Heim László, matematika, óraadó tanár

Herman Irén, könyvtáros

Hodermarszki Lea, laboráns

Holenda Elemér, matematika–fizika, vezetőtanár

Holics László, matematika–fizika–ábrázoló geometria, vezetőtanár

Dr. Hollós Istvánné, magyar–latin, vezetőtanár, igazgatóhelyettes

Holló-Szabó Ferenc, matematika–fizika, tanár

Horányi Zsuzsanna, angol–orosz–latin, tanár

Hornyákné Turcsányi Márta, magyar–francia, tanár

Hortobágyi István, matematika–fizika–ábrázoló geometria, óraadó tanár

Dr. Horváth Árpád, kémia–áruismeret–földrajz, vezetőtanár

Horváth Gyula, testnevelés, vezetőtanár

Horváth Istvánné, orosz, óraadó tanár

Dr. Horváth Jánosné, magyar–történelem, vezetőtanár

Dr. Horváth Károly, magyar–francia–angol, vezetőtanár

Horváth Kornélia, német, tanár

Horváth László, magyar–orosz, tanár

Horváth László, technikus

Huber Istvánné, tanító

Huber Márton, német–magyar, vezetőtanár

Huszti Imréné, magyar–francia, vezetőtanár

Dr. Huszty Mihály, magyar–francia, vezetőtanár

Dr. Irányossy Gézáné, testnevelés, vezetőtanár

Jándi Károlyné, iskolatitkár

Jankovics László, latin–kommunikáció

Jenei Erika, adminisztrátor

Józsa Andrásné, óraadó tanár

Juhász Gyula, magyar–orosz, vezetőtanár

Kalafatics Zsuzsanna, magyar–orosz, óraadó tanár

Kalásziné Ványi Klára, olasz–magyar, vezetőtanár

Káldos Mária, magyar–angol, tanár

Kapornaki Sándor, filozófia–népművelés, óraadó tanár

Karakas Gábor, kémia-fizika, vezetőtanár

Karakas Gáborné, TV-technikus

Kardos Éva, angol–német, tanár

Karkus Zsolt, biológia–kémia, tanár, igazgatóhelyettes

Katus Lászlóné, történelem–latin–görög, tanár

Kecskeméti Károly, történelem, óraadó tanár

Kecskés Kornél, matematika–fizika, tanár

Keglevich László, matematika–fizika, tanár

Kelemen László, kémia–fizika, vezetőtanár

Dr. Kelemen Péter, magyar–történelem, vezetőtanár

Dr. Keresztes Andor, magyar–történelem, vezetőtanár +1hiv.

Király Lászlóné, gazdasági vezető

Kislaki Károly, történelem–latin, vezetőtanár

Dr. Kiss Géza, matematika–fizika, vezetőtanár

Kiss László, magyar–francia, vezetőtanár

Kiss László, matematika–fizika, vezetőtanár

Kiss Mónika, francia, óraadó tanár

Klima László, orosz, vezetőtanár, igazgatóhelyettes

Klima Lászlóné, orosz, vezetőtanár

Klobusovszki István, magyar–angol, tanár

Kobák Erzsébet, adminisztrátor

Koch Róbert, testnevelés, tanár

Kollár Andrea, francia–német, tanár

Dr. Kolma Imréné, vezető tanító

Komjáthy Anna, rajz, óraadó tanár

Koncz Jánosné, orosz–történelem, vezetőtanár

Konrády Ildikó, testnevelés, óraadó tanár

Dr. Korányi Erzsébet, matematika–fizika, vezetőtanár

Korenchy Lajos, latin–angol–orosz, vezetőtanár

Koroknay László, mérnök, óraadó tanár

Kóta Lászlóné, vezető tanító

Kotek Gábor, matematika–fizika, vezetőtanár

Kotzián Tamás, olasz–magyar, vezetőtanár

Kovács Andrásné, angol, óraadó tanár

Kovács Dezső, magyar–könyvtár, óraadó tanár

Kovács Endre, magyar–latin, vezetőtanár

Kovács Gabriella, rajz, vezetőtanár

Kovács Imre, történelem–magyar, vezetőtanár

Dr. Kovács Józsefné, magyar–német–pedagógia–lélektan, vezetőtanár

Kovács Lászlóné, könyvtáros, vezető tanító

Kovács Orsolya, kémia, óraadó tanár

Kovács Pál, testnevelés, vezetőtanár

Kovácsné Ábrahám Mariann, matematika–fizika, vezetőtanár

Kőműves Erzsébet, rajz, vezetőtanár

Köves József, földrajz–biológia, vezetőtanár

Köves Károly, magyar–történelem, vezetőtanár

Kurucz László, ének–zene, vezetőtanár

Küllős Imre, technikus

Laknerné Kurucz Zsuzsa, német–orosz, vezetőtanár

Dr. Lange Nándorné, biológia–kémia, tanár

László Erzsébet, matematika–fizika, vezetőtanár

László Kornélia, gyakorlati foglalkozás, óraadó tanár

Dr. Legeza Pálné, kémia–biológia–földrajz, tanár

Legeza Sándor, napközivezető, tanító

Dr. Lieber Péterné, német–orosz, tanár

Dr. Lomniciné Marosvári Éva, történelem–földrajz, vezetőtanár

Lovas Bernadette, fizika–matematika, tanár

Dr. Lovrity Endre, magyar–történelem–filozófia, vezetőtanár

Lukács Anna, orosz–magyar, vezetőtanár

Lukács Ottó, matematika–fizika, tanár

Mádi Hajnalka, ének-zene, tanár

Madocsai László, magyar– német–orosz, vezetőtanár

Magyar Eszter, matematika–kémia, tanár

Makray Ilona, történelem, vezetőtanár, igazgatóhelyettes

Dr. Márki János, magyar–francia–angol, vezetőtanár

Márkus Sándorné, dr. történelem–orosz, vezetőtanár

Marosvölgyi Lajos, pedagógia, tanár, napközivezető

Marton Jenőné, magyar–történelem, tanár

Marton Klára, angol, óraadó tanár

Mayer Gyula, könyvtáros

Ménesy Ottó, magyar, tanár

Menyhárt Andrea, angol–francia–orosz, tanár

Mészáros József, testnevelés, vezetőtanár

Mihályfi László, testnevelés, vezetőtanár

Mikó Edit, magyar–angol, óraadó tanár

Mohainé Bilau Kinga, iskolatitkár

Mollek Gabriella, ének–zene,vezetőtanár

Molnár Lászlóné, angol–francia, óraadó tanár

Molnárné Illés Vanda, testnevelés, tanár

Molnár Zsolt, földrajz–biológia, vezetőtanár, igazgatóhelyettes, igazgató

Dr. Móritz György, olasz–német–angol–orosz, vezetőtanár

Moró Károly, matematika–fizika, vezetőtanár

Mórocz Zoltán, testnevelés, tanár

Munkácsy László, angol–magyar, vezetőtanár, igazgató

Nagy Jánosné, matematika–fizika, vezetőtanár

Nagy Piroska Mária, matematika–fizika, tanár

Dr. Nagy Sz. Péter, magyar–filozófia–könyvtár, vezetőtanár

Nahóczky Judit, olasz, tanár

Nemeshanyi Béla, biológia–kémia, óraadó tanár

Nemes János, pedagógia–lélektan, vezetőtanár, igazgatóhelyettes

Németh Edina, testnevelés, óraadó tanár

Dr. Nóga Tibor, biológia–kémia, vezetőtanár

Nyilas Attila, magyar, óraadó tanár

Nyirő Tamás, könyvtártechnikus

Dr. Orbán Lászlóné, történelem–magyar, vezetőtanár

Orosz Györgyné, történelem–orosz, vezetőtanár, igazgatóhelyettes

Osztie Györgyné, magyar–angol, vezetőtanár

Dr. Őrhalmi Ibolya, matematika–kémia, vezetőtanár

Dr. Pais Istvánné, magyar–történelem, napközivezető

Pákó Gyula, fizika–kémia, vezetőtanár, igazgatóhelyettes, igazgató

Pákozdi Péter, matematika–fizika–számítástechnika, vezetőtanár

Pál Tiborné, orosz, vezetőtanár

Dr. Pála Károly, magyar–angol, vezetőtanár

Pálffy Andrásné, iskolatitkár

Pálfi Józsefné, gazdasági vezető

Pálmai Kálmánné, biológia–földrajz, vezetőtanár

Palotás Éva, iskolatitkár

Pálréti Orsolya, német, tanár

Pap Irén, rajz, vezetőtanár

Pap Zsuzsa, angol–eszperantó, óraadó tanár

Papp Éva, magyar–orosz, óraadó tanár

Papp Ferencné, gyakorlati foglalkozás, óraadó tanár

Papp Géza, ének–zene, vezetőtanár

Papp Gyöngyi, német, óraadó tanár

Parancs Anna, francia–magyar, vezetőtanár

Pataky Katalin, ének–zene, tanár

Paulheim Kinga, könyvtáros

Pavlicsek Marián, biológia–kémia, óraadó tanár

Pénzes Margit, óraadó tanár

Pertis Jenőné, Zakariás Anikó, ének–zene, vezetőtanár

Péterdi Ágnes, testnevelés, tanár

Dr. Petersics Vladó, orosz–német, vezetőtanár

Pető Sándor, matematika, vezetőtanár

Dr. Pfeiffer Ádám, biológia–kémia, vezetőtanár, igazgató

Piniel Katalin, angol, óraadó tanár

Pirity Tamás, matematika–fizika–számítástechnika, vezetőtanár

Polgár Sándorné, vezetőtanító

Pongrácz László, matematika–fizika–technika, vezetőtanár, igazgatóhelyettes

Porubszkyné Burda Magdolna, matematika–fizika–technika, tanár

Pósfai Péter, matematika–fizika, vezetőtanár, igazgatóhelyettes, igazgató

Radich György, testnevelés, tanár

Radnai Gábor, iskolapszichológus

Rajnai Richárdné, gép- és gyorsírás, tanár

Ránki Mátyásné, testnevelés, óraadó tanár

Raszler György, rajz–ábrázoló geometria, vezetőtanár

Reiman István, matematika, óraadó tanár

Reiman Istvánné, matematika–fizika, vezetőtanár

Reiman Judit, angol, óraadó tanár

Reményi Gusztáv, matematika–fizika–ábrázoló geometria, vezetőtanár

Révész László, ének–zene, vezetőtanár

Ringhofer Mónika, francia, tanár

Róbert György, ének–zene, napközivezető

Romhányi Antal, testnevelés–német, vezetőtanár

Rónai Sándor, gyakorlati foglalkozás, óraadó tanár

Dr. Rossa Ernőné, vezető tanító

Rozgonyi Miklós, magyar–történelem, óraadó tanár

Dr. Rózsa Béláné, vezető tanító

Sain Márton, matematika–fizika, vezetőtanár

Dr. Sallai Jánosné (Dr. Nagy Tiborné), francia–német–orosz, vezetőtanár

Sándor András, olasz–magyar, tanár

Sáringer Tibor, angol, óraadó tanár

Sárkány Lóránd, művészeti és mértani rajz, vezetőtanár

Semjén Gyuláné, dr. francia–magyar, vezetőtanár

Simon Bálint, földrajz–történelem, vezetőtanár

Dr. Simon István, magyar–pedagógia, óraadó tanár, kollégiumvezető

Slama György, ének–zene, tanár

Somossy János, matematika–fizika, vezetőtanár +1hiv.

Soós Józsefné, magyar, vezetőtanár

Sparingné Köves Ildikó, matematika–fizika–ábrázoló geometria, vezetőtanár

Dr. Stéger Ferenc, matematika–fizika, vezetőtanár

Stranigg Ferencné Glatz Zsuzsa, testnevelés, tanár

Szabados Árpád, rajz, vezetőtanár

Szablyár Ferenc, magyar–történelem, vezetőtanár +1

Szabó Emese, orosz–angol, tanár

Szabó Ferenc, földrajz–biológia, vezetőtanár

Szabó Ferencné, történelem–földrajz, tanár, napközivezető

Szabó Helga, angol–orosz, tanár

Szabó József, mennyiségtan–természettan, vezetőtanár

Szabó Józsefné, biológia–földrajz, vezetőtanár

Szabó László, magyar–történelem, vezetőtanár+1 hiv

Szabó Sókiné Nagy Ágnes, matematika–fizika, vezetőtanár

Szabolcsi János, magyar–francia, vezetőtanár

Szakály Erzsébet, könyvtáros

Dr. Szalai Imre, biológia–kémia, vezetőtanár

Szalay Nóra, francia, óraadó tanár

Száray Miklós, történelem–földrajz, vezetőtanár

Száraz Krisztina, angol–történelem, tanár

Szász Katalin, történelem, óraadó tanár

Szatmáry Zsófia, adminisztrátor

Dr. Szauder Józsefné, magyar–olasz, vezetőtanár, könyvtáros

Székely Béla, magyar–német, vezetőtanár

Dr. Székely Imre, magyar–angol, tanár

Székely Imréné, matematika–fizika, óraadó tanár

Székely Péter, matematika–fizika–számítástechnika, vezetőtanár

Szekeres Béláné, tanító

Szekeres Zoltán, földrajz–biológia, vezetőtanár

Szemán Szilvia, testnevelés, tanár

Dr. Szende Aladár, magyar–német, vezetőtanár

Szepesvári Istvánné, vezető tanító

Szeredai Erik, matematika–kémia, tanár

Sziklay János, számítástechnika, óraadó tanár

Dr. Szilágyi Péterné, magyar–francia–román, vezetőtanár

Szilágyi Tiborné, tanító

Szívós Ágota, gyakorlati foglalkozás, óraadó tanár

Szoboszlay Miklósné, biológia–földrajz, vezetőtanár

Szőke Ágnes, latin–ógörög–orosz, vezetőtanár

Szőnyi József, magyar–filozófia, vezetőtanár

Sztrapek Ede, TV-technikus

Szűcs Zoltán Gábor, könyvtártechnikus

Tarczi Ilona, történelem–népművelés, óraadó tanár

Tardos Ivánné, matematika–kémia, vezetőtanár, igazgatóhelyettes, igazgató

Dr. Temesi Alfréd, francia–német–pedagógia–lélektan, vezetőtanár, igazgató

Terner Gézáné, napközivezető, tanító

Dr. Tihanyi Ferenc, földrajz–jogi ismeretek, vezetőtanár

Tillmann Mónika, magyar–történelem, vezetőtanár

Tímár György, magyar–angol, vezetőtanár +1 link

Tivolt Tímea, német–magyar, vezetőtanár

Tolnai Jenő, matematika–fizika, vezetőtanár

Tóth Attila, matematika–fizika, vezetőtanár

ifj. Tóth Attila, matematika–ábrázoló geometria, tanár

Tóth Vera, angol, tanár

Turtóczky Sándor, matematika–fizika, vezetőtanár

Uhlaczky Erzsébet, iskolatitkár

Ungváry Iván, magyar–olasz, vezetőtanár

Vágó György, angol–német–orosz, vezetőtanár

Dr. Vajda Ernő, biológia–kémia, vezetőtanár

Valovics István, matematika–fizika, óraadó tanár

Dr. Varga Bálint, orosz–földrajz, vezetőtanár

Dr. Varga Ernő, kémia–biológia, vezetőtanár

Varga Tamás, matematika–fizika, óraadó tanár

Varjasi Tamás, angol–német, tanár

Dr. Vidor Pálné, magyar–francia, tanár

Víg István, technika, óraadó tanár

Viha Szilvia, angol, tanár

Villányi Attila, biológia–kémia, vezetőtanár

Dr. Viltsek Ernőné, orosz, vezetőtanár

Dr. Virágh Ferenc, magyar–történelem, vezetőtanár

Vittek Lajos, testnevelés, vezetőtanár

Dr. Vörös Imre, francia–magyar, vezetőtanár

Dr. Wallnerné Zsurka Ágnes, francia–történelem, vezetőtanár, igazgatóhelyettes

Wittmann Dezsőné, gyakorlati foglalkozás, óraadó tanár

Zákány Magdolna, testnevelés, vezetőtanár

Zarándi Lászlóné, testnevelés, vezetőtanár

Zentai Gábor, biológia–kémia, vezetőtanár

Zenthe Ferencné, testnevelés, vezetőtanár

Zirkuli Péterné, francia–magyar–angol, vezetőtanár

Zsigri Ferenc, fizika–matematika, vezetőtanár, igazgatóhelyettes

Zsinkáné Aninger Ágnes, német–francia, tanár

                                                                                                                                               Összeállította: Bucskó Béla

                                                                                                                                                                  2005-ben

 


Comments: 2
 • #2

  Bernátné Vámosi Judit (Thursday, 03 May 2018 22:48)

  2018. 05. 03.

  Kedves Ernő, Gonda tanár úr a Trefortban tanított, ott, a honlapon szerepel is a névsorban.
  A két iskolának van közös történelme, pont akkori, amikor hozzánk járt. Valószínű több tanár is végig vitte az ott kezdett osztályokat, amikor azok a Cukor utcába kerültek.
  Hamarosan itt az Emlékoldalon is megírjuk az Apáczai, mint iskola név érdekességeit, látogasson el újra, szeretettel várjuk érdeklődését, jó egészséget kívánunk!

                                                                                                                                            Szerk.
  http://www.trefort.elte.hu/db_tref/arch_lista.php

  1952-1959  Gonda László  művészi és mértani rajz
   

 • #1

  Gerzabek Erno (Thursday, 19 April 2018 01:57)

  Gonda Laszlo (geometria 1956, stb) hianyzik. Miert?